Laatste Nieuws

                       
                       

VOORAANKONDIGING KORPSVERJAARDAG 27-11-2021

Geplaatst 19 aug 2021 07:45 door Coöuma van Gelder

VOORAANKONDIGING

        Korpsverjaardag zaterdag 27-11-2021


De feestcommissie van COM afdeling Gelderland nodigt u uit voor de jaarlijks feestmiddag/avond ter gelegenheid van de 356ste verjaardag van ons Korps.

                    U bent samen met uw partner van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

 

Op zaterdag 27 november a.s. vieren we het Korpsfeest in Kumpulan Bronbeek, Velperweg 147 te Arnhem. 

Vanaf 14.00 uur kunt u binnen komen lopen en zal het feest omstreeks 14.30 uur echt losgaan!

 

Naast muziek, een verrassend optreden en natuurlijk een heerlijke blauwe hap zal er dit jaar wederom flink ‘uitgepakt’ worden met onze verloting. Het belooft een gezellig feest te worden waarbij wij, Mariniers jong- en oud, elkaar ontmoeten en het reüniegehalte weer hoog zal zijn.

 

De eigen bijdrage bedraagt: € 10,00 per persoon incl. 2 consumptiemunten.

U kunt zich nu al opgeven door een e-mail te sturen en het bedrag van € 10,00 per persoon over te maken naar onze penningmeester Ger Strijbos.

E-mail:              info@duikcentrum.com

Rekening:          NL47INGB0000388629

 

U wordt verzocht het bedrag en o.v.v. naam en het aantal personen uiterlijk 1 november a.s. op onze rekening te hebben overgemaakt.

 

Meer informatie in ons blad Voorwaarts van augustus, op www.com-gelderland.nl en/of www.contactoudmariniers.com en op Facebook COM Gelderland.


Met vriendelijke Korpsgroet,


Namens het bestuur en organisatieteam Korpsverjaardag 2021,

COM afdeling Gelderland.

 

Ton Berkeljon                                                 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 * Uiteraard houden wij ons, indien dan nog van toepassing, aan de voorwaarden omtrent COVID-19 *

 

 


Uitnodiging ALV COM Gelderland d.d. 25 september 2021

Geplaatst 18 aug 2021 07:23 door Coöuma van Gelder   [ 18 aug 2021 07:25 bijgewerkt ]

Beste Marinier,                                    UITNODIGING

Het bestuur van het COM afdeling Gelderland nodigt jou hierbij uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) op zaterdag 25 september 2021 vanaf 14:30 uur in het Kumpulan (Bronbeek)”, Velperweg 147 te Arnhem.

April 2019 heeft het bestuur besloten om de ALV te laten rouleren binnen onze afdeling in Oost (Achterhoek), Centraal (Arnhem/Apeldoorn) en West (Veluwe). Dit voor een eerlijke reistijd van alle Mariniers binnen onze afdeling.

Buiten de diverse verslagen en financiële verantwoording worden ook de COM leden, die meer dan 50 jaar lid zijn van het COM en reeds hun dasspeld hebben ontvangen, nog eens extra in het zonnetje gezet.

De middag wordt afgesloten met het gezamenlijk nuttigen van een drankje en een Indische maaltijd. Voor de maaltijd betaal je doorgaans een eigen bijdrage van 10 euro maar vanwege de coronapandemie, die hopelijk snel achter ons ligt, is deelname aan de ledenvergadering gratis.

Bij binnenkomst ontvang je van het bestuur 2 consumptiemunten. Meerdere consumpties zijn voor eigen rekening en munten daarvoor kunnen ter plaatse worden gekocht met contant geld. Vergeet deze dus niet!

Als bestuur zien we uit naar jouw komst en op een prettige vergadering. Bovenal hopen we op een hoog reünie gehalte na de vergadering, om onze saamhorigheid - kameraadschap - onderlinge hulpvaardigheid en verbondenheid met het Korps Mariniers in stand te houden. 
Deze elementen vormen immers de ruggengraat van onze vereniging.

I.v.m. logistiek én corona bepalingen vooraf per mail opgeven bij de secretaris:

secretariaat.com.gelderland@gmail.com 

Voor de ALV gelden de RIVM richtlijnen die op dat moment van toepassing zijn en wordt een ieder verzocht zich daaraan te confirmeren.


REUNIE OMGEVEN DOOR SPORT EN SPEL 2021 KAN HELAAS NIET DOORGAAN!

Geplaatst 26 jul 2021 01:40 door Coöuma van Gelder

Beste mensen,

Het COM bestuur heeft besloten om de geplande Reünie omgeven door Sport en Spel, dat plaats zou vinden op zaterdag 11 september 2021, GEEN doorgang te laten vinden.

Het bestuur betreurt dit besluit zeer. Onzekerheden over mogelijk nieuwe regels bij evenementen zoals vooraf testen, het handhaven van de basisregels, beperkingen vanuit Defensie in aantallen bezoekers en het gebruik van faciliteiten en wellicht ook nog dreigende nieuwe maatregelen om het aantal Corona Besmettingen terug te dringen en beperkt te houden waren redenen om tot dit besluit te komen.

Gelet op het voorgaande is besloten om de voorbereidingen stop te zetten en de geplande Reünie omgeven door Sport en Spel af te gelasten.  Allemaal erg jammer maar het bestuur vindt de ontwikkelingen te onzeker om door te gaan.

Wij rekenen op uw begrip.

Reünie omgeven door Sport en Spel gaat door !

Geplaatst 5 jul 2021 11:15 door Coöuma van Gelder


                           De Reünie omgeven door Sport en Spel gaat door!

 

Wil jij als deelnemer of als toeschouwer bij deze Reünie omgeven door Sport en Spel aanwezig zijn, geef je dan nu op!

                                                        (Zonder opgave kom je het kazerneterrein niet op.)

 

Opgaven kunnen zo spoedig mogelijk en met de noodzakelijke gegevens, naam, COM-nummer en een ID-nummer, aan ondergetekende worden doorgegeven. 

 

    Samen gaan we op zaterdag 11 september 2021 er in Doorn een mooie Reünie van maken!

 

    Elkaar weer eens ontmoeten onder het genot van een drankje een heerlijke Lunch(pakket) en BBQ en nog veel meer!


                         Zie tevens voor meer info, www.com-gelderland.nl en www.oudmariniers.com

                                        Ik zie jullie reacties/opgaven graag spoedig tegemoet.

 

                                                           Met sportieve Korpsgroet ,

    

                                                                  Ton Berkeljon

                       Sport coördinator COM Gelderland gelderland.com@gmail.com of tonberkeljon@hetnet.nl

 

Inschrijving 31e reünie omgeven met sport en spel op zaterdag 11 september 2021 te Doorn.

Geplaatst 11 jun 2021 04:16 door Coöuma van Gelder

Beste (sport) Sobats,

Het bestuur van COM Nederland is voornemens om op zaterdag 11 September de 31e reünie omgeven met sport en spel te houden op het sportveld van de van Braam Houckgeestkazerne te Doorn.

Eind deze maand (juni 2021) horen wij of deze welverdiende (sport)dag door kan gaan.

De volgende onderdelen worden georganiseerd;

Voor de ochtend senioren ( ouder  >50jr ) vanaf 10.00 uur; 

 1. Jeu de Boules Heren ( eigen competitie gemixt mag, dus vrouwen en mannen) 6 deelnemers per team, waarvan 3 per wedstrijd.
 2. Jeu de Boules Dames, individueel of per team (geen minimum aantal)
 3. Oriëntatieloop Heren, minimaal 2 deelnemers per team (mag ook gewandeld worden)
 4. Oriëntatieloop Dames, minimaal 2 deelnemers per team ( mag ook gewandeld worden)
 5. Pistoolschieten, 4 deelnemers per team

Voor de middag senioren (ouder >50 jr ) vanaf 13.15 uur;

 1. Vervolg Jeu de Boules , ( eigen competitie, gemixt mag, dus vrouwen en mannen) 6 deelnemers per team, waarvan 3 per wedstrijd.
 2. Vervolg Jeu de Boules Dames, individueel of per team (geen minimum aantal)
 3. Handboogschieten, 3 deelnemers per team- en verder uitleg/instructie op de dag zelf.

Inschrijving voor de sport en reünie-dag tot en met 03 juli 2021 alleen via het emailadres tonberkeljon@gmail.com en/of tonberkeljon@hetnet.nl onder volledige vermelding van ;

 • Naam en voorletters
 • Adres
 • Onderdeel waar u zich voor opgeeft (max 2)
 • Soort en Nr. legitimatiebewijs, dit moet hetzelfde zijn als datgene wat u laat zien bij de inschrijvingstent op de sportdag. Net als vorige keer heeft dit te maken met de toegang en uitgifte van polsbandjes tot de kazerne.

Voor hen die hun afdeling Gelderland willen aanmoedigen, is dit dan ook een mooie gelegenheid om weer eens een bezoek te brengen aan de plaats, waar zij eens zijn begonnen aan hun diensttijd.

Ook voor hen is een geldig legitimatie verplicht- en moet u zich vooraf aanmelden.

Voor de kosten van de lunch/BBQ hoeft u het niet te laten, deze zijn 7 euro per persoon en kunt u betalen op rekeningnummer  NL 86 INGB 0001078664 t.n.v. G. Goudkade, Contact Oud en actief dienende Mariniers.


Heeft u nog vragen en/of opmerkingen neem contact op met ondergetekende.


Met vriendelijke COM-groet,


Ton Berkeljon

Herinneringsmunt / COIN 355 jaar Korps Mariniers

Geplaatst 4 mei 2021 09:03 door Coöuma van Gelder   [ 4 mei 2021 09:05 bijgewerkt ]

            Het Korps Mariniers bestaat 355 jaar, een feit waar we allemaal trots op mogen zijn.

            Een jaar (2020) waarbij vele evenementen en samenkomsten niet door konden- en mochten gaan i.v.m. COVID-19.

                    Het Korps heeft dan ook ter gelegenheid van het 355 jaar bestaan gekozen voor een andere invulling.
                        Om de verbondenheid 'kracht' bij te zetten is er wel een zeer fraaie herinneringsmunt gemaakt.


Deze herinneringsmunt / COIN

 
zal dan ook bij alle leden en donateurs van de afdeling Gelderland, al of binnenkort, hetzij persoonlijk of bij jullie in de brievenbus worden afgeleverd.

Met groet en blijf gezond !

Activiteiten agenda COM Gelderland 2021

Geplaatst 24 mrt 2021 14:00 door Coöuma van Gelder

                        Activiteiten agenda COM Gelderland 2021
    Zie s.v.p. voor meer- en actuele informatie onder Activiteiten, Evenementen & Sport en Spel.

   Veel activiteiten zijn vanwege het Coronavirus tot nader order gecanceld of (worden) aangepast!
    Zie voor meer (actuele) informatie o.a. onze bladen HouweZO, Voorwaarts- en uiteraard onze Landelijke- en overige afdelingswebsites. 

Reünie omgeven door Sport en Spel zaterdag 11 september 2021 (onder voorbehoud)

Geplaatst 24 mrt 2021 13:33 door Coöuma van Gelder   [ 1 apr 2021 06:01 bijgewerkt ]

               VOORAANKONDIGING!

                                    

 

Beste (sportieve) leden,

 

Het bestuur van het COM heeft besloten de Reünie omgeven door Sport en Spel onder voorbehoud (indien het qua Covid-19 verantwoord is) te houden in dit najaar. De datum die daarvoor is vastgesteld is zaterdag 11 september 2021.

  

De voorbereidingen voor de 31ste “Reünie COM omgeven door sport en spel” zijn begonnen.


Wij gaan samen ons uiterste best doen om er dan, voor iedereen, een gezellig- en sportieve dag van te maken.

Leuke sport- en spelonderdelen in competitie met natuurlijk ook het Jeu de boules.

 

Uiteraard wordt er voor de lunch gezorgd en aan het eind van alle (sportieve) inspanningen van deze dag wederom een fantastische BBQ!

 

Heb jij interesse om hieraan deel te nemen of als supporter/toeschouwer hierbij aanwezig te zijn, laat het voor 03-juli 2021 weten aan;

Ton Berkeljon, sport- coördinator COM Gelderland, E-mailadres; gelderland.com@gmail.com en/of tonberkeljon@hetnet.nl

 

                                                   Inschrijving sportploeg(en) COM GELDERLAND

* In het kader van de verscherpte toegang tot de VBHKAZ moeten zowel de deelnemers als supporters/toeschouwers zich bij de sport coördinator aanmelden.

 

Inschrijving staat vanaf nu open voor zowel de junioren t/m 50 jaar als de senioren vanaf 51 jaar. Ook de geïnteresseerde dames kunnen in een gemixt team (dames/heren) deelnemen aan de jeu de boules competitie.

                        Dus ook aanmelden(inschrijven) wanneer je als supporter/toeschouwer komt!

 

Meer informatie betreffende de Reünie omgeven door Sport en Spel volgt later.

 

Zie tevens de websites; www.com-gelderland.nl en www.contactoudmariniers.com

 

Reacties en/of vragen, ik zie ze graag tegemoet.


Met vriendelijke COM-groet,

 

Ton Berkeljon

Sportcoordinator COM Gelderland

 

 

ALV zaterdag 13 maart 2021 in Kumpulan Bronbeek GAAT NIET DOOR!

Geplaatst 4 mrt 2021 07:30 door Coöuma van Gelder

Beste Marinier,

 

In de Voorwaarts van december 2020 heeft u op pagina 8 de vooraankondiging kunnen lezen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV), op zaterdag 13 maart 2021 in het Kumpulan (Bronbeek).

 

Helaas kan deze niet doorgaan om de ons wel bekende reden. Nog steeds waart het virus rond in de wereld en sterven in Nederland per dag 46 mensen aan deze verschrikkelijke nog niet beheersbare ziekte. Buiten dat de overheid regels hieromtrent heeft gesteld willen wij als bestuur ook niet het risico lopen dat één van ons besmet raakt met alle mogelijke gevolgen van dien.

 

Wanneer de ALV wel kan plaatsvinden is koffiedik kijken, maar zodra enig zicht is op verbetering en regels worden versoepeld dan wel worden opgeheven proberen wij zeker later dit jaar alsnog de ALV te laten plaatsvinden.

 

Met vriendelijke QPO  groet,

Henri de Boer

Voorzitter COM afdeling Gelderland.

Wij hebben de droeve plicht u in kennis te stellen van het plotseling overlijden van Henk van den Brand. Lid van verdienste COM Gld.

Geplaatst 18 dec 2020 08:16 door Coöuma van Gelder   [ 18 dec 2020 09:05 bijgewerkt ]

                       Op zaterdag 5 december 2020 is ons Lid van Verdienste Henk van den Brand plotseling overleden.

                                            Zie voor wat meer informatie, onder Lief & Leed, In Memoriam.

1-10 of 62